Το καρναβάλι απαγορεύεται σε όλη την Επικράτεια

« Δέν ἐπιτρέπεται οἱ Χριστιανοί νά παρακολουθοῦν καρναβάλια ἤ νά συμμετέχουν σ’ αὐτά μέ ὁποιονδήποτε τρόπο! »

Η Εκκλησία δεν έχει τα μέσα να τους αφορίσει γιατί οι κρατικοδίαιτοι παπάδες φοβούνται μήπως χάσουν τη δουλειά τους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν τολμά να κάνει όπως οι αυτοκράτορες, βασιλιάδες, δικτάτορες έκαναν στο παρελθόν. Ο Ιερώνυμος δεν έχει τη πίστη του Ἰουστινιανοῦ.

Κανόνες τῆς ἐν Τρούλλῳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Πενθέκτης Συνόδου.
Συνεκλήθη ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος τῶν Ῥωμαίων Ἰουστινιανοῦ Β
ἐν Κωνσταντινουπόλει – Νέᾳ Ῥώμῃ ἐν Τρούλλῳ τοῦ Παλατίου 691 μ.Χ.

Κανὼν ΞΒ’

Τάς οὕτω λεγομένας Καλάνδας, καὶ τὰ λεγόμενα Βοτά, καὶ τὰ καλούμενα Βρουμάλια, καὶ τὴν ἐν τῇ πρώτῃ τοῦ Μαρτίου μηνὸς ἡμέρᾳ ἐπιτελουμένην πανήγυριν, καθάπαξ ἐκ τῆς τῶν πιστῶν πολιτείας περιαιρεθῆναι βουλόμεθα. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὰς τῶν γυναίων δημοσίας ὀρχήσεις, ὡς ἀσέμνους, καὶ πολλὴν λύμην καὶ βλάβην ἐμποιεῖν δυναμένας, ἔτι μὴν καὶ τὰς ὀνόματι τῶν παρ’ Ἕλλησι ψευδῶς ὀνομασθέντων θεῶν ἢ ἐξ ἀνδρῶν, ἢ γυναικῶν γινομένας ὀρχήσεις, καὶ τελετάς, κατά τι ἔθος παλαιόν, καὶ ἀλλότριον τοῦ τῶν Χριστιανῶν βίου, ἀποπεμπόμεθα, ὁρίζοντες, μηδένα ἄνδρα γυναικείαν στολὴν ἐνδιδύσκεσθαι, ἢ γυναῖκα τὴν ἀνδράσιν ἁρμόδιον. Ἀλλὰ μήτε προσωπεῖα κωμικά, ἢ σατυρικά, ἢ τραγικὰ ὑποδύεσθαι· μήτε τὸ τοῦ βδελυκτοῦ Διονύσου ὄνομα, τὴν σταφυλὴν ἐκθλίβοντας ἐν ταῖς ληνοῖς, ἐπιβοᾷν· μηδὲ τὸν οἶνον ἐν τοῖς πίθοις ἐπιχέοντας γέλωτα ἐπικινεῖν, ἀγνοίας τρόπῳ ἢ ματαιότητος, τὰ τῆς δαιμονιώδους πλάνης ἐνεργοῦντας. Τοὺς οὖν ἀπὸ τοῦ νύν τι τῶν προειρημένων ἐπιτελεὶν ἐγχειροῦντας, ἐν γνώσει τούτων καθισταμένους, τούτους, εἰ μὲν κληρικοὶ εἶεν, καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν· εἰ δὲ λαϊκοί, ἀφορίζεσθαι.

Μετάφραση

θέλουμε να εξαφανιστούν εντελώς από τη ζωή των πιστών οι τελετές γιορτές

 • «Καλένδες» [1] ,
 • «Βοτά»,
 • «Βρουμάλια»,
 • «πανήγυρις».

Απορρίπτουμε,

 • τους χορούς των γυναικών, ως άσεμνους, ικανούς να προκαλέσουν πολύ τον όλεθρο και το κακό,
 • τους χορούς ανδρών ή γυναικών που γίνονται, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, αλλά ξένους προς το είδος της χριστιανικής ζωής, γνωστούς ως εκείνους που οι Έλληνες ψευδώς έχουν ονομάσει θεούς

διατάσσoυμε,

 • κανένας άνδρας δεν θα βάλει γυναικεία φορεσιά ,
 • ούτε γυναίκα κοστούμι ανδρικό,
 • δεν θα φορούν μάσκες κωμικές ή σατυρικές ή τραγικές [2],
 • δεν θα επικαλούνται το όνομα του αποτρόπαιου Διονύσου όταν πατούν τα σταφύλια στα πατητήρια, ούτε θα προκαλούν το γέλιο όταν γεμίζουν με κρασί τα βαρέλια, ενεργώντας από άγνοια ή επιπολαιότητα, όπως εκείνοι που κατέχονται από το σφάλμα των ειδωλολατρικών δαιμόνων.

Έτσι, αυτοί που  θα διαπράξουν μία από τις πράξεις που απαριθμούνται,

 • αν είναι κληρικοί, καθαιρούνται,
 • αν είναι λαϊκοί, αφορίζονται.

 

[1] Καλένδες : Γιορτή πρώτη Ιανουαρίου
Βοτά : Γιορτή προς τιμή του Πάνα
Βρουμάλια : Γιορτή προς τιμή του Διονύσου 24/11-17/12 που παρά τις απαγορεύσεις      διήρκεσε μέχρι το 12ο αιώνα.
πανήγυρις : συνάθροιση ιδίως προς τιμήν κάποιου θεού, πρώτη Μαρτίου

[2] Στο άρθρο ΝΑ ο χριστιανισμός απαγορεύει το (Ελληνικό) θέατρο. Έκαναν τα πάντα για να ξεριζώσουν την Ελληνική Τέχνη και Παράδοση.

This entry was posted in Classe supérieure, Grèce, Laîcité, Religion. Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *